четвртак, 01. август 2019.

БАРИЈЕРЕ Сањe Жигић
Препреке, блокаде, ограничења, кочнице, отпор, заврзламе, зачкољице, сметње, спречавање... Све су то синоними за баријере.


Дигиталне графике само су сегмент уметничког истраживачког рада у оквиру овог пројекта. Основни мотив који се приказује јесте мотив баријера, на самом почетку промишљања био је дословно приказан а нешто касније симбол баријера сводим тј. апстрахујем на линеарне репетативне представе и дајем им нове визуелне симболичке, контекстуалне и концептуалне вредности. У одразу друштвене ситуације  проналазим креативан изазов за стварање и овај уметнички истраживачки рад одговор је на свакодневна дешавања и лична искуства. 


Серију радова „Баријере“ започела сам пре 5 година и првобитна идеја била је да се овај пројекат заснива претежно на основним принципима компоновања где су главни носиоци цртеж и боја најдоминантнији. Истраживањем и продубљивањем теме обим интересовања убрзо се проширио и поред основне идеје стварају се и надопуњују нове симболичке и контекстуалне вредности. Мотив баријера на новонасталим радовима логичан су след претходних радова и чине суштински исечак претходне целине. Симболика одређених елемената у раду може да се тумачи на више начина и публици су на тај начин представљене многе теме и само од перцепције публике зависи која ће бити доминантна, а која не.

                                                                                                                        Сања Жигић


Сања Жигић рођена 1985. године у Кикинди. Дипломирала је 2009. године на Академији уметности у Новом Саду, на Катедри за графику у класи професора Звонка Тилића и стекла звање дипломирани графичар и професор ликовне културе. Мастер студије завршила 2011. године у класи код истог професора и стекла звање Мастер ликовни уметник. Била је ментор на ИВ Графичкој колонији „Софија“ у Богданцима – Македонија. Ради у Новом Саду на Академији уметности од 2014. тренутно у звању стручног сарадника на Катедри за графику. Докторске академске студије на ликовном департману АУНС уписала је 2017. Приредила је 15 самосталних и учествовала на више од 100  колективних изложби у земљи и иностранству. Члан је СУЛУВ-а и УЛУС-а.


Нема коментара:

Постави коментар