субота, 16. новембар 2013.

"Majstor i Margarita - Jevanđelje po Volandu"

Predstava postavlja pitanje o tome šta se događa kad se dve potpuno suprotstavljene sile, božanska i đavolska, nađu na istom zadatku. Kad svaka od njih treba da probudi uspavano društvo ili njegove pojedine pripadnike koji su toliko uljuljkani u sistemu da ih je nemoguće pomeriti.

Dođe i vreme kad čovek samog sebe proglasi Bogom. Najveći paradoks je u tome što tada Đavo postaje jedini koji može da ga vrati korak unazad i navede ga da se upita da li je to baš tako.

“Majstor i Margarita” je priča o zlu kosmičkih razmera i o ljubavi koja je u stanju da nadjača i najveće zlo. Kroz pripovedanje o Sataninoj poseti Moskvi savršeno je dočarano u kakvoj se opasnosti nalazi pojedinac koji drži do svoje slobode, bio on mesija ili bezimeni umetnik, u jednoj totalitarnoj državi.

Rukopisi ne gore, tvrdi Voland, Bulgakovljev Satana. Majstorov rukopis o Pontiju Pilatu vaskrsava u ponovo napisanom romanu “Majstor i Margarita”.