уторак, 05. децембар 2017.

ELEKTRONSKO NASILJE: BREND TESLA OMOGUĆIO BESPLATNE SEMINARE O PREVENCIJI NASILJA PUTEM INTERNETAModerne tehnologije olakšavaju svakodnevni život, ali kada je reč o najosetljivijim grupama kao što su deca, internet može da bude zloupotrebljen za razne vidove nasilja i zlostavljanja. U cilju zaštite najmlađih i njihovog bezbednog korišćenja novih tehnologija, brend ICT uređaja Tesla omogućio je seriju seminara koji pomažu prosvetnim radnicima da prepoznaju, reaguju i pruže adekvatnu podršku žrtvi i njenim roditeljima.

U saradnji sa Centrom za prevenciju devijantnog ponašanja kod mladih,  brend ICT uređaja Tesla omogućio je svim zainteresovanim prosvetnim radnicima širom Srbije besplatno učešće na seminarima pod nazivom „Prevencija nasilja i zlostavljanja dece putem IKT“. Cilj ovog seminara/obuke je unapređenje veština i znanja u zaštiti dece od negativnih efekata korišćenja interneta, kao i jačanje svesti o tome na koji način virtuelna stvarnost utiče na decu i do koje granice smeju da se upuštaju u digitalni svet, a da to bude bezbedno i bez posledica.

S obzirom na to koliko je važno da predstavnici obrazovnih institucija prepoznaju osnovne probleme vezane za sajber zlostavljanje, brend Tesla je uzeo aktivno učešće u edukativnim aktivnostima koje pomažu prosvetnim radnicima da u potpunosti razumeju ulogu koju tehnologije i elektronske komunikacije danas imaju u životu mladih ljudi.

Po nekim svetskim istraživanjima, čak 18% dece uzrasta od 12 do 14 godina bilo je žrtva nekog od oblika nasilja putem interneta. Istraživanje u SAD koje je uključivalo decu od 10 do 17 godina, pokazalo je da je 19% njih bilo izloženo seksualno neprimerenim porukama, a kada je reč o međuvršnjačkom nasilju putem interneta, veoma su česti slučajevi podsticanja grupne mržnje, napada na privatnost, uznemiravanja, uhođenja, vređanja, izlaganja štetnim sadržajima i širenja nasilnih i uvredljivih komentara.

Kako prepoznati i reagovati na sajber nasilje; kome i na koji način ga prijaviti; metodologija pristupa i razgovora sa roditeljima žrtve i nasilnika; zakonska regulativa i primeri dobre prakse; preventivna zaštita – o svemu ovome će prosvetni radnici imati priliku da saznaju više, uz pomoć stručnih licenciranih trenera  na seminaru „Prevencija nasilja i zlostavljanja dece putem IKT“.“.

Tokom poslednja dva meseca, realizovani su seminari u Srpskoj Crnji, Aleksincu i Ivanjici, na kojima su prisustvovali prosvetni radnici  ne samo iz navedenih gradova već i iz okolnih mesta u kojima postoje osnovne i srednje škole. Domaći brend ICT uređaja Tesla omogućio je niz seminara/obuka  širom Srbije i besplatno učešće svih onih koji su zainteresovani da razviju svoje veštine i unaprede pristup učenicima i njihovim roditeljima – i u fazi prevencije i nakon što je problem prepoznat - intervencije.Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja/Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u skladu sa Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2016/2017. i  2017/2018.  


     "Prevencija nasilja i zlostavljanja dece putem IKT“


        Kataloški broj programa : 122


Cilj seminara:

Program se sprovodi u cilju senzitivizacije nastavnika, psihologa, pedagoga, vaspitača i direktora
(u srednjim i u osnovnim školama) i njihovog osposobljavanja da prepoznaju potencijalne opasnosti na internetu, žrtve nasilja i zlostavljanja putem interneta nad decom i medju decom,  kao i u cilju razvoja potencijala za pravovremenu prevenciju i edukaciju, koje će biti fokusirane na najvulnerabilniji deo školske  populacije.

Ocenjeno je da ovaj program doprinosi unapređivanju obrazovno-vaspitne prakse, kao i da ispunjava uslove za uspešno ostvarivanje programa u oblasti direktnog preventivnog rada.

Informiše prosvetne radnike o pojmu elektronskog nasilja.
Razvijanje znanja i veština o vrstama, načinima i posledicama nasilja nad decom i nasilja među decom putem interneta.

Sadržaji seminara:

Pojam i  vrste nasilja i zlostavljanja dece putem IKT (pedofilija, lažno predstavljanje, zloupotreba društvenih mreža, vršnjačko nasilje putem interneta, trgovina ljudima/decom putem Interneta, sekte na internetu, distribucija dečije pornografije, pristup pornografiji na internetu); kako prepoznati, kako reagovati, kome i na koji način prijaviti; zakonska regulativa i primeri dobre prakse. Metodologija pristupa i  razgovori sa roditeljima žrtve, metodologija razgovora sa roditeljima nasilnika. Veza ove vrste nasilja sa ostalilm vrstama nasilja i zlostavljanja dece, posledice ove vrste nasilja na decu, roditelje, školu; preventivna zaštita.  
Poseban akcenat se stavlja na posledice nasilja nad decom i među decom, prepoznavanje i proceduru postupanja prosvetnih radnika. Podizanje svesti kod prosvetnih radnika o važnosti proaktivnog pristupa temi sa učenicima i roditeljima.

Seminar je već treći put reakreditovan i realizuju ga stručni licencirani treneri.
Traje 2 dana i učesnici dobijaju 16 sati/bodova, kompetencija K4, P5.

Katalog akreditovanih programa je dostupan na sajtu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja pod rednim brojem 122 (www.zavodsz.gov.rs)

Za sve dogovore i dodatne informacije na raspolaganju Vam je telefon autora/realizatora seminara:
Biljana Grujić 063 528 601, ili putem e-maila: centar.ns@gmail.comНема коментара:

Постави коментар