понедељак, 19. фебруар 2018.

Смиља Марјановић-Душанић СВЕТО И ПРОПАДЉИВО


Задужбина Илије М. Коларца, Балканолошки институт САНУ и Издавачка кућа КЛИО
позивају вас на представљање књиге

Смиља Марјановић-Душанић
СВЕТО И ПРОПАДЉИВО
Тело у српској хагиографској књижевности

говоре
Љубомир Максимовић, академик
Даница Поповић, научни саветник Балканолошког института САНУ
Ирена Шпадијер, професор Филолошког факултета Универзитета у Београду
Владимир Вукашиновић, протојереј ставрофор, професор
Православног богословског факултета Универзитета у Београду
и
ауторка


Смиља Марјановић-Душанић: СВЕТО И ПРОПАДЉИВО

Тело у српској хагиографској књижевности
У књизи Свето и пропадљиво дефинишу се рaзличити кoнцeпти тeлeснoг у средњем веку. У првом делу књиге, почев од уводног поглавља у којем се расправљају теоријске поставке односа тела и друштва, преко покушаја да се сагледају различити погледи на тело у хришћанској мисли и пракси, до поглавља посвећеног телу и сакралној енергији, аутор покушава да одреди улогу телесног у перцепцији светости. Пратимо је кроз дејство емоција, гестова, ритуала све до функције пет чула, преко којих средњовековно тело учествује у доживљају божанског. За разлику од претходних целина, где се српски примери посматрају у ширем контексту сродних средњовековних феномена и образаца, треће поглавље Концепти тела у српском хагиографском наративу фокусирано је на српска житија светих. Однос према телу у овој књижевности може се посматрати преко две супротности – од разуђених концептата светог тела, до пропадљивог, коруптног тела „грешника“. У завршном поглављу које се односи на питање светитељске меморије и топике пролазности, акценат је стављен на свето тело које, у својству материјалне потврде чудесног и споне са оностраним, функционише као фокус култа.
Монографијом Смиље Марјановић-Душанић читалац добија у руке инструмент за разумевање мисаоног склопа средњовековног човека. Пред нама је зрело и значајно историографско дело супериорног зналца, које решава нека од кључних питања српског средњег века.
из рецензије академика Љубомира Максимовића
Свeтo и прoпaдљивo зajeднo су oбjaвили Бaлкaнoлoшки институт СAНУ и Издaвaчкa кућa Клиo.
књижарска цена 1.980 дин, цена на промоцији 1.300 дин.
 Смиља Марјановић-Душанић (1963) редовна је професорка средњовековне историје на Филозофском факултету у Београду. Њени радови на српском, енглеском и француском језику баве се владарским обележјима и државним симболима, владарском идеологијом, хагиографијом, култовима светаца и историјом менталитета.
 


среда, 21. фебруар, 19.30 сати, Мала сала Коларчеве задужбине (Студентски трг 5, Београд)

За додатне информације можете се обратити на телефоне 
3035 696
 i 2624 344 или е-пошту 
info@clio.rs

Нема коментара:

Постави коментар