петак, 31. јануар 2020.

Konkurs Ukrštene umetničke rezidencije iz oblasti stripa Srbija Francuska


Francuski institut u Srbiji, Grad Pančevo, Agencija KomunikArt i Međunarodni centar za strip i ilustraciju ( Francuska) udružuju se u cilju promovisanja srpskog i francuskog stvaralaštva u oblasti stripa, mobilnosti autorki/autora radi veće vidljivosti njihovog umetničkog rada, stvaranja međunarodnog okvira za susrete sa ko leginicama/kolegama i radi potrage za novim tržištem.

Pomenuti partneri su pokrenuli program Ukrštenih umetničkih rezidencija između Srbije i Francuske,u okviru kojeg će biti podržana dva stripska projekta u vidu umetničke rezidencije stripautorke/autora iz Srbije u Angulemu (od 1. juna do 31. jula 2020. godine, i francuske strip autorke/autora koji će boraviti u Pančevu (od 1. do 31. oktobra 2020. godine.

Predmetni poziv tiče se kandidature strip autorke/autora iz Srbije.Dobitnica/dobitnik stipendije Ukrštene umetničke rezidencije iz oblasti stripa Srbija Francuska boraviće u Kući autora u Angulemu. Kuća autora je integralni deo Međunarodnog centra za strip i ilustraciju, koji u svom sastavu ima i Muzej stripa, izložbene galerije, a rhiv, specijalizovanu biblioteku, Centar za dokumentaciju, knjižaru i bioskop.

Međunarodni centar za strip doprinosi, zajedno sa Međunarodnim festivalom stripa, da Angulem postane evropska prestonica Devete umetnosti. Od svog nastanka 2002. godine do danas Kuća autora ugostila je više od trista mladih talenata ili
renomiranih stvaralaca iz Francuske i širom sveta.

Umetnička rezidencija u Kući autora Međunarodnog centra za strip i ilustraciju u Angulemu ( podrazumeva:

  • Kuća autora Međunarodnog centra za strip staviće na raspolaganje autorki/autoru iz Srbije opremljen smeštaj i atelje tokom trajanja rezidencije.
  • Agencija KomunikArt će izabranoj autorki/autoru dodeliti stipendiju u iznosu od 2.500 evra bruto  za celokupan boravak u Francuskoj.
  • Za prevoz u oba pravca autorke/autora od mesta boravka do Angulema biće obezbeđen neto iznos od 500 evra.

Dela koja nastanu u toku umetničke rezidencije biće prikazana na izložbi organizovanoj u okviru Novog Festivala u Pančevu u oktobru 2020. godine.

Uslovi za konkurisanje na program Ukrštene umetničke rezidencije iz oblasti stripa Srbija
Francuska:

Da bi konkurisali za sredstva za rezidenciju, kandidatkinja/kandidat moraju ispuniti sledeće uslove:

  • Da su državljanke/državljani Republike Srbije a predstavep strip projekat prema pravilima navedenim u Konkursu.
  • Kandidatkinja/kandidat mogu biti kompletne autorke/autori (scenario i crtež) ili da rade na crtežu na osnovu scenarija druge autorke/autora.

Dosije strip projekta sa kojim se konkurše smatraće se kompletnim ukoliko sadrži: 
  1.  Pravilno popunjen formular (preuzet sa zvanične internet stranicestraniceFrancuskog instituta u Srbiji. )
  2. Najmanje dva grafička priloga (u jedinstvenom PDF dokumentu manjem od 20MB) koji se tiču projekta (crteži, priča, boardboard ili table stripa)

Kandidature treba slati elektronskom poštom prema gore navedenim propozicija na sledeću adresu elektronske pošte: rezidencije@komunikart.rs

Kalendar konkursa: Poziv na konkurisanje: 28. januar 2020. godine 

Poslednji rok za podnošenje prijava: 23. februar 2020. godine u ponoć po lokalnom vremenu

Objavljivanje imena dobitnice/dobitnika:6. april 2020. godine na sajtu Francuskog instituta u Srbiji.

Izbor dobitnice/dobitnika konkursa biće odlučeno od strane predstavnika partnera projekta iz Srbije ii Francuske. 

O širem izboru kandidatkinje/kandidata odlučivaće žiri predsavnika partnera projektaiz Srbije, dok će o odabranoj dobitnici/dobitniku odlučivati žiri partnera projekta iz Francuske.

Informacije: 

rezidencije@komunikart.rs (za Srbiju)
maisondesauteurs@citebd.orgmaisondesauteurs@citebd.org (zaFrancusku)

Нема коментара:

Постави коментар