среда, 24. јул 2019.

МОМЕНТУМ у Галерији ФЛУOтварање групне изложбе цртежа Дуње Ћорломановић, Нине Јефтић, Иване Куцине и Саре Милојевић  под називом

МОМЕНТУМ

одржаће се  у Галерији ФЛУ, Кнез Михаилова 53, Београд  у уторак, 6. августа 2019. године, у 19ч.

Групна изложба цртежа ''Моментум'' реализује се заслугом четири студенткиње завршне године мастер студија на Факултету ликовних уметности у Београду: Дуња Ћорломановић, Нина Јефтић, Ивана Куцина и Сара Милојевић. Ове младе уметнице изабрале су цртеж као заједнички мотив свога представљања, зато што им техника цртежа омогућава ликовна експериментисања и психолошка преиспитивања. У промишљању феномена цртежа, ауторке дају важност искуству препознавања момента – изненадног тренутака када искра инспирације стварања задобија свој материјални облик изведен техником цртежа.


Дуња Ћорломановић је посвећена цртачком процесу, тако да њено свакодневно цртање постаје средство изражавања емоција и осећања. Цртежи Иване Куцине су покретне поетске слике, које (у повезаности  геста, линије и покрета) настају брзо и интуитивно. Мануелним пробијањем (боцкањем) папира иглом, Сара Милојевић површину претвара у тачке, тако да својим испреплетаним кретањима креирају цртеже, којима се визуелно и метафорично евоцира тактилна кора дрвета. Нина Јефтић изводи линеране, полуаутоматске цртеже, којима на лирски експресиван начин парафразира симболе и мотиве из античке уметности.  
Изложба ће трајати до 19. августа 2019. године.

 Детаљније


„Цртање је као прављење експресивног геста, са предношћу трајања.“
                                                                                                                              Henri Matisse
                     
Идеја која прожима радове четири аутора, је везана за промишљање о цртежу као процесу који постаје неисцрпно поље истраживања. Аутори су изабрали цртеж за своје представљање због тога што је цртеж основа свих  визуелних уметности и нуди најшири  могући опсег за изражавање уметничких намера. Цртеж је најличнији од свих уметничких форми због свог непосредног карактера, изражава цртачеву личност, из тих разлога за ауторе ови радови  представљају нешто најинтимније и најискреније што могу да понуде. Стога концепт ове  поставке се ослања на дисциплину цртежа и тежи да да допринос афирмацији цртежа, који се са великом пажњом негује унутра ликовне академије. 

Теме, које обрађују радови, полазе од размишљања о природи, феномену тела, покрета и места човека у модерном друштву. 

Радови преиспитују  процес, односно потребу за изражавањем кроз цртеж која постаје неодвојива од живота. Цртеж постаје поље самопосматрања, начин комуникације кроз низове експериментисања и морање исписивања (несвесне) мисли. Назив изложбе, управо проистиче од искуства процеса стварања, извајање момента, искре идеје стварања, ти моменти јесу оно што  обједињује радове сва четири аутора.  

                    
Мотиви које Ивана Куцина обрађује су поетскe сликe, они представљају неку врсту лирских симбола. Ови цртежи настају брзо и интуитивно, једни за другим, стога и природно између себе имају повезаност у гесту, линији и покрету. Анимација "Преображај" је органски проистекла из овог процеса. У овом раду цртеж је покренут, различити мотиви се преливају и теку током мисли.

Аутор: Ивана Куцина
Анимација „Преображај“ и  серија цртежа под називом „Лет“
Техника: Оловка
Димензије: 21 x 30 cm
Година настанка: 2018/2019.

                   За Дуњу Ћорломановић је изузетно важан сам цртачки процес. Као нешто наслеђено из детињства, а током школовања подстицано као пресудно, посвећеност цртачком процесу, вежба и свакодневно цртање постају најпогодније средство за изражавање страхова, зебњи, комике, сопствене променљиве унутрашњости. Дуњини цртежи потичу од природних, вегетативних облика, телесности, средишта и чворишта, извора сусрета и порекла. Она настоји да у тушу, сигурним и нежним линијама поремети недовољност празнине и балансира између присуства и одсуства, примљеног и датог. 

Елементи цртежа не функционишу независно већ у заједничкој постојаности, чему аутор приписује дубљу личну симболику. Појава текста концентрисано урезаног у папир представља неопходност да се искаже гласна унутрашња недоумица, несигурност, преиспитивање односа са другима и жеља за разумевањем суштине света и човекове природе. 

Аутор: Дуња Ћорломановић
Из серије цртежа под називом „Дневник“   и „Постанак“
Техника: Туш и перо
Димензије: 30 x 42 cm и  21 x 30 cm
Година настанка: 2019.


                  Сара Милојевић, процесом перфорације, преобликује папир-нетакнуту цртачеву површину, дисолуцијом линеарног потеза у тачке. Цртежи–објекти под називом „Кора“ је по својој структури полиптих, целина је састављена из 8 делова; материјали од којих је рад састављен су папир и стиропор (носиоц). Цртеж на папиру је изведен техником перфорације, односно мануелним пробијањем (боцкањем) папира иглом. Јединица од које рад полази је тачка. Тачка која се креће, одлази, а њено кретање за собом оставља мноштво које ствара слику. Испреплетано кретање тачака представља цртеж кретања коре дрвећа. Папир постаје сведок и носи ожиљак мапирања тих кретања. Одабир папира као материјала и ресурса није случајна, он подвлачи и наглашава садржај рада. 

Рад такође кореспондира, не само са чулом вида, већ и са тактилним сензацијама које пружају перфорације. Овај полиптих цртежа креира тактилна искуства везана за места пробода која сведоче као ожиљци које папир памти. Разлагање тачака односно пробушених отвора преиспитују наше начине опажања  и преобликују га. Рад веома зависи од светлости која га открива и без ње не постоји. Различити извори светлости нам сваки пут пружају нове ситуације и другачија искуства. 

Рад разрађује тему опште човекове угрожености у модерном свету . Ову тему уметнички рад обрађује на индиректан начин и преноси само осећање угрожености и опасности кроз визуелене органске форме које прождиру и продиру једна другу. Свет који описују цртежи је субјективни доживљај истог света у коме се човек осећа као странац. Ову угроженост симболише дрво односно кора као продукт развоја напредка и остатак прошлог живота. Дрво које попут немани прождире човека мало по мало. Човек, не својом вољом бива уроњен у ту кору и уједно постаје неман која саму себе прождире. Свет је кора. Коре дрвета постају и скровиште и не место односно бег по мишљењу аутора. Кора у овом раду као основни мотив целокупне визуелне нарације  представља пропадање живота али и његово поновно рађање.

Аутор: Сара Милојевић
Из серије цртежа-објеката под називом „Кора“
Техника: Перфорација
Димензије: 100 x 50 cm
Година настанка: 2018/2019.

                                          

               Нина Јефтић се кроз свој рад бави експресијом линије и међуљудским односима. Она користи симболе из античке уметности који већ поседују снажну енергију, и кроз полу-аутоматски, скоро илустративан цртеж изнова га енкриптује приписујући му квалитет субјективне и изразито личне лирике. 

Тако сваки цртеж постаје микро-наратив који у својој сржи сажима проблеме мушко женских односа, попут записа у дневнику испитује проблематику и  улоге жене као симбола феминистичке идеологије и покушава да ухвати поетику жене као лирског субјекта. Жена као ратник, као објекат обожавања, жена као потчињени.

Аутор: Нина Јефтић

Из серије цртежа под називом „Feminae“

Техника: Суви пастел

Димензије: 30 x 42 cm

Година настанка: 2018/2019.

Биографије

 

 


Дуња Ћорломановић је рођена 1995. године у Београду. Завршила је Школу за дизајн у Београду, смер ликовни техничар. Дипломирала на Факултету ликовних уметности 2018.године у класи проф. Добрице Бисенића, одсек сликарство. Тренутно завршава мастер студије на истом факултету.

Активности:
• Изложба Masterpieces, уметнички простор U10, 2019. год.
• Изложба Летње школе Универзитета уметности, Галерија ФЛУ, 2019. год.
• Међународна изложба мозаика- мали формат, Мали ликовни салон Народног музеја, Крагујевац, 2019. год.
• Београдски фестивал мозаика 2018/2019. год. у Кући легата
• Мозаик малог формата 2018. год. у Галерији УЛУПУДУС-а ( награда Борислав Боро Њежић за студентски мозаик)
• Сценографија за дечју представу ,,Маза и Луња“ у продукцији СКЦ Обреновац, 2018. год.
• Наставник ликовне културе у ОШ ,,Посавски партизани“; Обреновац од септембра 2018. год.
• Летња школа Универзитета уметности, Лесковац, јун 2018. ( изложба у Лесковачком
културном центру)
• Предавач у оквиру радионица Канцеларија за младе Обреновац: летња школа мозаика 2018.
• Изложба студентског цртежа у Дому омладине 2018. год.
• Прво бијенале црквене уметности, Павиљон ,,Цвијета Зузорић“, 2018.
• Стипендиста фонда за младе таленте „Доситеја“; 2018. год
• Модератор радионице цртања и сликања у УГ ,,Круна од нота“ Обреновац, почевши од септембра 2017.
• Предавач у оквиру радионица Канцеларије за младе Обреновац: ликовна радионица
2017. год.
• Изложба награђених радова студената ФЛУ 2017. год. у Галерији ФЛУ (трећа награда ФЛУ-а за мозаик)
• Изложба студентског цртежа у Дому омладине 2017. год.
• Изложба студентског цртежа у Долу омладине 2016. год.
• Изложба посвећена Ђури Јакшићу, Галерија ,,Излози“ 2016. год. ( слика део
колекције Музеја Ђуре Јакшића у Српској Црњи)
• Изложба ,,Кругови“ библиотека ,,Влада Аксентијевић“;, Обреновац, 2016. год.
• Изложба ,,Лица“, Кућа Ђуре Јакшића, Гроцка, 2016. год.


Нина Јефтић је рођена 1995. године у Београду. Завршила је Земунску гимназију у Београду 2014. године и исте године уписује Факултет ликовних уметности у Београду на одсеку сликарство. Основне академске студије на Факултету ликовних уметности завршила је у класи проф мр Радомира Кнежевића 2018. године. 

Тренутно је на мастер академским студијама на Факултету ликовних уметности.
Учествовала је и излагала на више групних и реализовала једну самосталну изложбу.

2019. Групна изложба “Masterpiеces” у уметничком простору U10, Београд
2018.Самостална изложба под називом“Цртежи“ у Центру за културу, Смедерево
2018.Излагала у оквиру фестивала Грисиа , Ровињ
2018.Годишња изложба студената ФЛУ-а, Београд
2017. Годишња изложба студената ФЛУ-а, Београд
2016.45.изложба цртежа и скулптура малог формата студената ФЛУ-а  у Дому омладине, Београд
2016. Годишња изложба студената ФЛУ-а, Београд
2015. Годишња изложба студената ФЛУ-а, Београд


Сара Милојевић рођена 07.06.1995. у Београду. Завршила Школу за Дизајн 2014. одсек ликовни техничар. Основне академске студије завршила у класи Радомира Кнежевић на Факултету ликовних уметности у Београду 2018. Тренутно је на мастер академским студијама сликарства на Факултету ликовних уметности у Београду.Учествовала и излагала на многим фестивалима и изложбама међу којима се истичу :

2018. Београдски фестивал мозаика II „ О једно и мноштву“, Кућа Легата, Београд;
2018. Изложба Мозаик малог формата XII , Мала галерија УЛУПУДСа, Београд;
2018. Традиционална изложба уметника млађе генерације под називом „Погледи 2018“, Галерија 73, Београд;
2018. VIII бијенале мозаика „ Магија мозаика“, Галерија СКЦ Нови Београд;
2018. III међународно бијенале цртежа, Меморијална галерија „Душан Старчевић“, Смедеревска Паланка; ( Трећа награда галерије за цртеж)
2018. Израда инсталације на тему зенитизма под називом „Дијалог“ у оквиру фестивала Ослобађање, Дом културе, Обреновац;
2017. 46. изложба цртежа и скулптура малог формата студената Факултета ликовних уметности, Галерија Дома омладине, Београд;
2017. Колективна изложба студента ФЛУ и ФПУ у оквиру ФЕСТУМ-а, СКЦ, Београд;
2016. Групна изложба под називом „Зупчаник“, Матица исељеника Србије, Београд;
2016. Групна изложба под називом „Кругови“, Библиотека Влада Аксентијевић, Обреновац;
2016. 45. изложба цртежа и скулптура малог формата студената Факултета ликовних уметности, Галерија Дома омладине, Београд;
2016. Изложба Ђура Јакшић, инспирација студентима Факултета ликовних уметности, Галерија излози, Београд;
2015. Групна изложба под називом „Лица“, Ранчићева кућа, Гроцка;
2013. Израда мозаика на тему Миланског едикта који је постављен на згради културног центра у Монци у организацији удружења за културне размене Амици де Футуро, Италија;


Ивана Куцина је рођена 1995. године у Београду. Завршила школу за Дизајн у Београду 2014. године. Дипломирала на Факултету ликовних уметности 2018. год, на смеру сликарство у класи професора Добрице Бисенића.

- 2012. године изабран рад на конкурсу за скулптуру за награду ‘’Богумил Карлаварис’’ која је додељена професору Дубравку Милановићу.
- 2013. године учествује у групној изради мозаика за цркву у Монци који је изведен у сарадњи са организацијом Amici del futuro поводом 1700 година Миланског едикта.

Изложбе:

- 2016. Групна изложба под називом „Кругови“ у библиотеци Влада Аксентијевић, Обреновац
- 2016, 2017, 2018. изложба цртежа и скулптура малог формата     Факултета ликовних уметности, у  Београду.
- 2017. XIX Бијенале студентског цртежа, Београд
- 2018. I Бијенале савремене црквене уметности, Павиљон „Цвијета Зузорић“, Београд
-2018. Београдски фестивал мозаика, Кућа легата, Београд
-2019. Групна изложба "Masterpieces" у галерији U10, Београд

Награде:

- 2014. добитник ‘’Ањине награде’’ у Школи за дизајн у Београду
- 2016. добитник награде за најбољу студију на другој години Факултета ликовних уметности у Београду
               Нема коментара:

Постави коментар