четвртак, 14. јун 2018.

STEREOTIP / Izložba grafika studenata i profesora FLU u Kvaki 22
Stereotip je u štamparskoj tehnici otisak sa nepokretnim slogom (klišeom, matricom). Po analogiji, u društvenim naukama pojam se koristi za šematski, uprošćen i teško promenljiv odnos prema nekome ili nečemu.Izložbu „Stereotip“ čine radovi izvedeni u mediju grafike nastavnika i studenata Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Kako se konvencionalni načini prezentovanja studentskih radova svode na predstavljanje rezultata nastavnog procesa na godišnjim izložbama fakulteta ili na tradicionalnim smotrama i festivalima (sa prefiksom „studentski“), ova izložba ima za cilj da otvori prostor za druge moguće uglove sagledavanja studentskih grafika, da ukaže na relacije između studenta i njihovih mentora, ali i da problematizuje pitanje statusa grafike u savremenoj izlagačkoj praksi. Ova izložba je svojevrstan oblik „unutrašnjeg dijaloga“ između aktera savremene umetničke, odnosno, kulturne scene, koji iako su različitih generacija, različitih društvenih pozicija, različitih strateških i poetskih opredeljenja, nastupaju zajedno.


Kako ova izložba simbolički predstavlja i podršku mladim umetnicima na početku izlagačke karijere, odluka da se održi u alternativnom umetničkom prostoru „Kvaka22“ pokušaj je da se izgrade veze između institucije - Fakulteta likovnih umetnosti i nezavisnih umetničkih inicijativa mladih. „Kvaka 22“ pozitivan je primer delotvornosti artikulisanog entuzijazma, umetničkog udruživanja i samoorganizovanja u proscesima redefinisanja kulturnog prostora.

dr um. Vladimir Milanović
docent na Fakultetu likovnih umetnosti u BeograduIzlagači:

Žarko Smiljanić, red. prof.  / Jovana Đorđević, student doktorskih umetničkih studija
Katarina Zarić, red. prof.  / Tamara Žderić, student doktorskih umetničkih studija
Dragan Momirov, red. prof.  / Aleksandar Kovačević, student 4. god. osnovnih akademskih studija
Miodrag Mlađović, red. prof.  / Jelena Milićević, master likovni umetnik - grafičar
Aleksandar Mladenović, red. prof. / Đurđe Milošević, student 4. god. osnovnih akademskih studija
Vladimir Veljašević, red. prof. / Tamara Seničić, student doktorskih umetničkih studija
Adam Pantić, vanr. prof. / Marija Molokova, master likovni umetnik - grafičar
Vladimir Milanović, docent / Luka Jendrišek, student master akademskih studija
Nikola Velicki, umetnički saradnik / Jovana Jovanović, student 3. god. osnovnih akademskih studijaНема коментара:

Постави коментар