уторак, 15. август 2017.

ДВАНАЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ НОВОСАДСКИ КЊИЖЕВНИ ФЕСТИВАЛ


Дванаести Међународни новосадски књижевни фестивал је у досадашњем трајању представио преко 800 песника и књиженика ( од прозних писаца до критичара и филозофа), преко 150 преводилаца, око 150 музичара и друго, постајући један од најквалитенијих књижевних догађаја у Србији и у региону. Сваке године фестивал окупља од 1500 до 2000 посетилаца, представљајући Нови Сад као град са изузетно књижевном културом. 

Фестивал ће се ове године одржати од 28. до 31. августа. Места одржавања ће бити Тр­г мла­де­на­ца, Библиотека града Новог Сада, Свечана сала Сану у Новом Саду, Клуб Абсолут, балкони у Змај Јовиној, Ресторан Марина, Ма­ги­стра­т у Срем­ским Кар­лов­ци­ма, Сомбор, Срем­ска Ми­тро­ви­ца

Око 20 стра­них пи­са­ца (из Ен­гле­ске, Фран­цу­ске, Не­мач­ке, Ру­си­је, Пољ­ске, Италије, Ма­ђа­р­ске, Ру­му­ни­је, Данске, Словачке и др) и пре­ко 30 из Ср­би­је наступиће су у средишњим програмима Фестивала. У процес ће бити укључено 15 пре­во­ди­ла­ца, учествоваће и око 30 му­зи­ча­ра. Гост фестивала биће Шведска.

Шведска поезија ће бити представљена у свечаној сали САНУ/ или у Градској библиотеци/ у Новом Саду. Биће објављена и Антологија савремене шведске поезије ( дванаест песника) у избору Ан Лингебранд . Сваки песник у антологији биће представљен са 10 песама у преводу наших преводилаца Никола Перишић, Дејан Купрешанин, Милена Подолшак и Валентина Клинко Зечевић.

Песници заступљени у антологији: Göran Sonnevi (1939), Katarina Frostenson (1953), Ann Jäderlund (1955) ,Jörgen Lind (1966), Johan Jönson (1966), Aase Berg (1967), Pär Hansson (1970), Ida Börjel (1975), Johannes Anyuru (1979), Athena Farrokhzad (1983), Matilda Södergran (1987), Jenny Tunedal ( 1973).

Песници који ће наступити на Фестивалу су: Аурора Луке, Шпанија;  Грета Стодарт, Енглеска; Петер Лаугесен Данска; Мауро Понци, Италија; Јерген Линд, Пер Хансон, Ида Берјел, Ан Једерлунд, Ан Лингебрант, Шведска; Адријан Боднару, Румунија;Мирослав Бјелик, Словачка; Геци Јанош, Мађарска; Пјотр Милднер-Нијецковски,Пољска; Ив Жак Буен, Француска; Ханс Тил, Немачка; Ахматов Алексеј Дмитриевич и Роман Круглов, Русија; Маурич Ференц, Звонко Сарић, Дејан Алексић, Радомир Миљојковић, Србија.

Сим­по­зи­јум ће бити по­све­ћен те­ми Kњижевност и норма, књижевност и закон. Уче­ствоваће: Алпар Лошонц, Драган Проле, Владимир Гвозден, Зоран Ђерић, Корнелија Фараго, Горана Раичевић, Бојан Јовановић, Дамир Смиљанић, Драгана В. Тодоресков. 

Биће ор­га­ни­зо­ва­но дијалошко представљање писаца у кафеу Абсолут у Змајјовиној. Разговоре ће водити критичари и преводиоци Зоран Ђерић, Драган Бабић, Душка Радивојевић и Милица Станковић. 

Дванаести пут ће бити уру­че­на Ме­ђу­на­род­на на­гра­да за књи­жев­ност Но­ви Сад. У окви­ру фе­сти­ва­ла је биће до­де­ље­на 57. Бран­ко­ва на­гра­да у Срем­ским Кар­лов­ци­ма, у све­ча­ној са­ли Ма­ги­стра­та/ или у Градској библиотеци. 

На Фестивалу током четири дана одржаће се преко 30 књижевних и музичких програма (претежно младих новосадских музичара), уз присуство око 2000 поштовалаца књижевности. 

Репрезентативни избор ауторских прилога, од поезије до критичких радова, реализован на Фестивалу, биће објављен у две свеске Златне греде. 

Биће штампан Каталог фестивала, плакате, заставе. У Змај Јовиној биће постављено преко 25 застава а у излогу Библиотеке града Новог Сада биће постављен видео бим на коме ће бити емитовани садржаји и програм Фестивала. Фестивал ће организовати представљање својих активности на сајту ДКВ и на Фејсбуку.

Фестивал у пуној мери остварује своје циљеве омогућујући проширивање и богаћење културних веза са светом. 

Фестивал се организује захваљујући помоћи Покрајинског секретаријата АП Војводине за културу, Министарства културе Републике Србије, Градске управе за културу Новог Сада, Шведског савета за уметност и медијских и других спонзора, као и добровољног ангажовања чланова ДКВ. ПРОГРАМ XII МЕЂУНАРОДНОГ НОВОСАДСКОГ КЊИЖЕВНОГ ФЕСТИВАЛА
28 – 30 Авугуст 2017
Нови Сад
Друштво књижевника Војводине

28. август, понедељак

11:00
Брод ‘’Театар’’ на Дунаву код моста Дуга.
Прес конференција

Јован Зивлак, Владимир Гвозден( Србија), Аурора Луке( Шпанија), Ив Жак Буен (Француска), Ханс Тил, Немачка, Ан Једерлунд ( Шведска)

18,00 

Клуб ‘’Абсолут’’ у Змај Јовиној – Разговор
Ханс Тил (Немачка), Ив Жак Буен (Француска), Аурора Луке (Шпанија)

19,30
 
Читање поезије са балкона клуба ’’Абсолут’’ 

Аурора Луке (Шпанија), Ив Жак Буен (Француска),Мауро Понци (Италија), Јерген Линд (Шведска), Ахматов Алексеј Дмитриевич (Русија), Звонко Сарић (Србија), Роман Круглов (Русија),Маурич Ференц (Србија), Дејан Алексић (Србија)


Трг младенаца 21,00
Свечано отварање
Аурора Луке ( Шпанија), Мауро Понци ( Италија), Ив Жак Буен (Француска)
Јерген Линд ведска), Дејан Алексић(Србија), Пер Хансон ( Шведска), Ханс Тил ( Немачка)

29. август, уторак

9,30 сати
Полазак аутобуса испред биоскопа Арена са учесницима Фестивала и новинарима

10:30 

Сала Магистрата у Сремским Карловцима/ Градска библиотека Нови Сад

Уручење 57. Бранкове награде
Гост програма добитник међународне награде Нови Сад

12,00

Полазак аутобуса у поесету манистирима на Фрушкој гори

18,30 

Огранак САНУ у Новом Саду.
О шведској поезији говори Ан Лингебрандт, Шведска; песник, критичар, приређивач. Поезију на српском говори Емил Курцинак, глумац Позоришта младих.

Учествују Јерген Линд, Пер Хансон, Ида Берјел, Ан Једерлунд,
Симултано превођење обезбеђено

Програм савремене шведске поезије је реализован уз помоћ Шведског савета за уметност и сарадњу Српске академије наука и уметности, огранак у Новом Саду.

21:00. 

Читање поезије на Тргу младенаца. 

Грета Стотард ( Енглеска), Петер Лаугесен (Данска), Геци Јанош ( Мађарска); Пјотр МиднерНијецковски (Пољска), добитник Бранкове награде, Звонко Сарић ( Србија), Ида Берјел ( Шведска)

30. август, среда
 
Градска библиотека Нови Сад 

10:00-12,30и 14,30-17:00. 

Симпозијум на тему ’’Књижевност и норма, књижевност и закон’’. Учествују: Алпар Лошонц, Драган Проле, Владимир Гвозден, Зоран Ђерић, Корнелија Фараго, Бојан Јовановић, Срђан Дамњановић, Драгана В. Тодоресков, Дамир Смиљанић

18,00 

Клуб ’’Абсолут’’- Разговор
Грета Стодарт( Енглеска), Петер Лаугесен (Данска),
Јерген Линд ( Шведска)
 
18,00 

Читање поезије са балкона клуба ’’Абсолут’’.
Грета Стодарт ( Енглеска), Геци Јанош ( Мађарска), Адријан Боднару( Румунија), Пјотр Миднер-Нијецковски (Пољска), Ференц Маурич ( Србија), Радомир Миљојковић( Србија), Мирослав Бјелик (Словачка).

21,00 

Читање поезије на Тргу младенаца.
Пјотр МилднерНијецковски (Пољска), Ахматов Алексеј Дмитриевич ( Русија), Роман Круглов,(Русија)
Адријан Боднару (Румунија), Радомир Миљојковић( Србија), Мирослав Бјелик (Словачка)
Уручење Међународне књижевне награде ’’Нови Сад’’

Нема коментара:

Постави коментар